OFERTA KANCELARII ADWOKACKIEJ

PATRYK PRZYBYSZEWSKI

Wizja

Chcemy zaoferować wyspecjalizowaną i  profesjonalnej obsługę Klientów indywidualnych i biznesowych.

Wartości

Koncentrujemy się na efektach i wygranej naszych klientów.  Wyznaczamy jasne i realistyczne cele wypracowane z naszymi klientami. 

skuteczność

Cechuje nas bardzo wysoka skuteczność działania. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 

Kancelaria Przybyszewski

Kancelaria Adwokacka – adw. Patryk Przybyszewski

Prowadzenie obsługi przedsiębiorstw

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną w pełnym zakresie obsługi przedsiębiorstw.

Sprawy karne

Przestępstwa pospolite jak i przestępstwa gospodarcze. Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych.

Sprawy cywilne

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną w pełnym zakresie. Nasz Zespół specjalizuje się ponadto w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami.

Sprawy administracyjne

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Spraw z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy o rozwód, alimenty, podział majątku.

Pomoc prawna

Udzielaniu porad prawnych. Przygotowujemy opinie i informacje prawne. Prowadzimy postępowania sądowe.